.5 Piagam Pelanggan

1. Mendaftar pelatih yang mendapat tawaran serta mengurus penempatan pada hari pendaftaran

2. Memberi latihan kemahiran dan pendidkan berpandukan silibus yang ditetapkan oleh bahagian Pendidikan dan Latihan (Kemahiran).

3. Memberi peluang supaya pelatih dapat mempertingkatkan potensi diri melalui aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum bagi membolehkan mereka yang layak menduduki peperiksaan persijilan oleh IKM dan lain-lain badan.

4. Menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran serta tempat tinggal secara percuma dan pemberian elaun RM 210.00 sebulan sepanjang tempoh latihan.

5. Menyediakan kemudahan bagi kesejahteraan rohani dan jasmani para pelatih.