Perkhemahan Ko PSTD

Perkhemahan telah diadakan di Kem Perik Kuala Nerang, Kedah pada 18 Februari sehingga 21 Februari 2010. Ahli-ahli Ko PSTD telah berjaya melalui segala cabaran dan dugaan dengan jayanya. Sekalung tahniah dan syabas kepada guru-guru pembimbing dan fasilitator.

**Gambar disumbangkan oleh Puan Nurul Wahidah Mahamud dan Puan Noor Maimy Mamat. Terima kasih.

Advertisements