.1 Kursus ditawarkan

IKM Sg Petani menawarkan kursus-kursus berikut :

Kod Nama Kursus Tempoh
B01 Sijil Kejuruteraan Bangunan 24 bulan
C02 Sijil Kejuruteraan Elektrik Domestik dan Industri 24 bulan
C04 Sijil Kejuruteraan Elektrik Kuasa (L) 36 bulan
D01 Sijil Kejuruteraan Elektronik Industri 24 bulan
E02 Sijil Kejuruteraan Awam Lukisan Struktur 24 bulan
E05 Sijil Senibina 24 bulan
B97 Sijil Teknologi Pengiklanan & Reka Bentuk Grafik 24 bulan
I05 Sijil Teknologi Reka Bentuk & Pembuatan Perabot 24 bulan
J03 Sijil Teknologi Upholstri Industri dan Hiasan Dalaman 24 bulan
B03 Sijil Teknologi Bekalan Air dan Pembentungan (L) 24 bulan